U dient vooraf door te geven dat uw kindje niet komt. Bij afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak, is er geen mogelijkheid op restitutie van de kosten. Wel mag u de dagen die u vanwege uw afwezigheid niet heeft gebruikt op een ander moment inhalen (mits u dit tijdig aan ons heeft doorgegeven). U kunt deze uren inhalen in het kalenderjaar, waarin de uren zijn opgebouwd.

Recente artikelen