faq

veelgestelde vragen

Hieronder beantwoorden we de vragen die het meest aan ons gesteld worden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.

Ik wil mijn kind graag aanmelden. Hoe kan ik dat het beste doen?

U kunt via deze website uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Kort nadat u uw kind heeft aangemeld, wordt er contact opgenomen door onze planningsmedewerker. Komt u er via de website niet uit, aarzel dan niet om op een andere manier contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

Komt mijn kind op een wachtlijst?

Voor een aantal groepen werken wij op dit moment met een wachtlijst. Wij raden aan uw kind op tijd in te schrijven om een plek op de wachtlijst te voorkomen. Weet u al dat u na uw bevalling gebruik wilt maken van het kinderdagverblijf, dan kunt u uw baby vanaf drie maanden zwangerschap aanmelden. Voor de buitenschoolse opvang is dat vanaf 2,5 jaar. Wilt u weten of er plek is voor uw kind, dan kunt u het best contact met ons opnemen.

Kan ik voorrang krijgen op de wachtlijst?

In een aantal gevallen geven we voorrang op een aanbod voor opvang. Dit geldt voor:

 • Eigen personeel
 • Gezinnen die al opvang bij ons afnemen en een volgend kind bij ons inschrijven. Zo voorkomen we dat deze gezinnen op verschillende locaties opvang af moeten nemen.

De overige ouders ontvangen op volgorde van inschrijven een aanbod.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de aanmelding?

Als u uw kind via onze website aanmeldt, ontvangt u direct een bevestiging per e-mail. Bij inschrijving via de telefoon krijgt zo snel mogelijk te horen of er plek is. In alle gevallen doen we u, waar mogelijk, meteen een aanbod voor kinderopvang. Mocht er geen plek zijn op de door u gewenste dagen, dan bespreken wij met u de alternatieven.

Ik heb mijn kind ingeschreven, en nu?

Wanneer u uw kind inschrijft en wij de mogelijkheid hebben u een aanbod voor kinderopvang te doen, ontvangt u van ons een factuur voor de plaatsingskosten van € 50. U heeft vervolgens 7 dagen de tijd om deze factuur te voldoen. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, ontvang u van ons een plaatsingsovereenkomst per mail (deze tekent u digitaal). Zodra wij de getekende plaatsingsovereenkomst van u hebben ontvangen, heeft u gegarandeerd plek.

Zodra wij één getekende plaatsingsovereenkomst van u retour ontvangen en de betaling van de factuur is voldaan, is de opvang voor uw kind geregeld.  U ontvangt dan een bevestiging via de mail. In de overeenkomst vindt u een overzicht van de uren die u per maand zult afnemen en het LRK-nummer van de locatie. Deze gegevens heeft u nodig als u kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst.

Waarom moet ik plaatsingskosten betalen?

Het kwam vaak voor dat een ouder/verzorger een kind inschrijft en vervolgens geen uren bij ons afneemt. Er is dan een plek gereserveerd voor het kind, zonder dat hij/zij bij ons langs zal komen. Dit is niet eerlijk naar de ouders/verzorgers die hun kind wel naar onze opvang willen brengen, maar daardoor geen plek kunnen krijgen.

Als de plaatsingskosten niet op tijd (binnen 7 dagen) worden voldaan, zal de plek weer vrijkomen. Zodra het bedrag is voldaan en u uren bij ons afneemt, zullen de plaatsingskosten worden verrekend in de eerste factuur. Zodra het bedrag is voldaan en u geen uren bij ons afneemt, zullen de plaatsingskosten voor uw rekening zijn.

Mag ik eerst een kijkje komen nemen?

Natuurlijk, u bent van harte welkom! U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We maken dan een afspraak. Tijdens de rondleiding bent u in de gelegenheid vragen te stellen en zullen wij u de ruimten van de opvang laten zien.

Mijn kind wordt binnenkort 4 jaar. Krijgt mijn kind automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang?

Uw kind heeft voor de dagopvang een plaatsingsovereenkomst dat eindigt op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Voor de buitenschoolse opvang moet u uw kind apart inschrijven; dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.

Moet ik mijn tweede kind opnieuw inschrijven?

Ja, u dient een tweede of volgend kind altijd apart in te schrijven. Ieder kind krijgt bij plaatsing een aparte plaatsingsovereenkomst.

Hoe lang van tevoren weet ik of er plek is voor mijn kind?

Wij streven ernaar u direct een plek te kunnen bieden. Mocht er geen plek beschikbaar zijn op de door u gewenste dagen, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen om de alternatieven te bespreken.

Wanneer krijg ik een intakegesprek op de locatie?

Om u en uw kind een fijne start te geven, willen we graag van te voren informatie en ervaringen uitwisselen. Ongeveer drie weken voor de startdatum wordt ur uitgenodigd voor een intakegesprek waarin u uitleg krijgt over de dagelijkse gang van zaken in de opvang. Ook kunt u tijdens dit gesprek het dagritme en de bijzonderheden van uw kind aangeven.

Wanneer worden de wendagen gepland?

De wendagen worden een week voor de startdatum ingepland. Twee weken voor de startdatum neemt de planningsmedewerker contact met u op voor het inplannen van wendagen.

Hoe kan ik een uitbreiding of wijziging van de opvang van mijn kind doorgeven?

U kunt het contactformulier invullen of ons direct een e-mail sturen waarin u de gewenste uitbreiding of wijziging duidelijk uitlegt. Onze planningsmedewerker zal contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand. U kunt ieder moment van de maand opzeggen. Ook bij een vermindering van het aantal opvanguren geldt deze opzegtermijn.

Als er twee maanden geen gebruik gemaakt is van het flexcontract, mag Kinderopvang Bam! het contract per direct ontbinden. Flexcontracten waren beschikbaar tot 1 oktober 2019. Iedereen die na die deze datum een contract heeft gekregen, heeft een regulier contract.

Kan er van de opzegtermijn worden afgeweken?

Een opzegtermijn staat vast en hier tekent u voor in de plaatsingsovereenkomst. We kunnen hier niet vanaf wijken. Indien u elders een plaats heeft gevonden binnen de opzegtermijn van 1 maand kunt u wellicht met de andere organisatie afspreken dat de ingangsdatum wordt aangepast naar de opzegtermijn.

Wanneer stopt de overeenkomst voor mijn kind(eren)?

De overeenkomst voor de dagopvang stopt automatisch op de dag dat uw kindje 4 jaar wordt, voor de buitenschoolse opvang is dit op de dag dat uw kind 13 jaar wordt. Mocht u een andere einddatum willen, dan is dit natuurlijk mogelijk. Houd wel rekening met de opzegtermijn van 1 maand.

Voor het wijzigen van de einddatum, kunt u het contactformulier gebruiken of direct een e-mail sturen.

Hoe verleng ik de overeenkomst voor mijn kind(eren)?

Een verlenging van de overeenkomst is mogelijk. Neem gerust contact met ons op. Onze medewerkers bespreken graag de mogelijkheden met u.

Hoe zeg ik de overeenkomst op? (Eerder dan dat deze automatisch stopt)

Een eerdere opzegging kunt u schriftelijk doorgeven, waarbij u rekening moet houden met de opzegtermijn van 1 maand. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken met vermelding van de reden van de opzegging. U kunt de opzegging ook per post naar ons opsturen. Onze adresgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hoe meld ik mijn kind af voor een dag?

Als u uw kind wilt afmelden door bijvoorbeeld ziekte, dan kunt u dit telefonisch, via de Bitcare-app of per e-mail aan ons doorgeven. Laat u voor 09.30 uur weten dat uw kind niet komt, dan mag u de uren van die dag op een ander moment nog gebruiken.

Wij gaan binnenkort op vakantie. Hoe moet ik dit kenbaar maken en hoe vind ik dit terug op mijn factuur?

U dient vooraf door te geven dat uw kindje niet komt. Bij afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak, is er geen mogelijkheid op restitutie van de kosten. Wel mag u de dagen die u vanwege uw afwezigheid niet heeft gebruikt op een ander moment inhalen (mits u dit uiterlijk op de afwezige dag zelf voor 09.30 uur aan ons heeft doorgegeven).

Is het mogelijk om mijn kind een dag extra naar de opvang te laten komen?

Het is mogelijk uw kind een dag extra naar de opvang te brengen. Bespreek dit met een van de leidsters op groep of de planningsmedewerker. Zij kunnen beoordelen of er nog plek is op de betreffende dag. Voor extra opvang betaalt u een aangepast tarief.

Hoe kom ik aan een jaaropgave van de kinderopvangkosten?

Elk jaar sturen wij eind januari de jaaropgave naar alle ouders die in het voorgaande jaar kinderopvang hebben afgenomen. Heeft u de jaaropgave niet ontvangen? Neem even contact met ons op. We sturen u een nieuw overzicht.

Het factuurbedrag is zonder mijn toestemming afgeschreven. Hoe kan dat?

Wij incasseren alleen automatisch als hiervoor een machtiging is afgegeven. Een machtiging voor automatische incasso kan op de volgende manieren tot stand zijn gekomen:

 • U heeft een overeenkomst ondertekend en daar uw bankrekeningnummer op vermeld.
 • U heeft een machtigingsformulier ingevuld en ondertekend.

Heeft u toch het gevoel dat er iets niet klopt? Neem gerust even contact met ons op.

Ik wil mijn automatische incasso intrekken. Wat moet ik doen?

Neem even contact met ons op. Het intrekken van de automatisch incasso is geen probleem. U krijgt dan iedere maand een factuur toegestuurd per mail en u maakt dan zelf het bedrag naar ons over.

Het bedrag dat van mijn rekening is afgeschreven, komt niet overeen met de factuur. Hoe kan dat?

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

 • U heeft een keer extra kinderopvang afgenomen. Deze kosten zijn met de maandelijkse afschrijving meegenomen. U heeft hiervoor een extra factuur ontvangen.
 • U heeft nog een openstaande rekening en wij hebben dit bedrag meegenomen bij de automatische afschrijving van deze maand.

Als u niet kunt achterhalen waarom het bedrag afwijkt van de factuur, neem dan contact met ons op. We zoeken samen met u uit wat er aan de hand is.

Het aantal uur dat in rekening is gebracht komt niet overeen met het aantal uur dat mijn kind naar de opvang is geweest. Hoe kan dat?

De opvanguren die wij in rekening brengen komen overeen met de uren in de plaatsingsovereenkomst van uw kind.

Heeft u toch het gevoel dat er iets niet klopt? Neem gerust contact met ons op.

Waarom is het bedrag van de creditnota niet terug gestort op mijn rekening?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:

 • Het bedrag wat u nog tegoed heeft, is verrekend met een nog openstaande rekening.
 • Het bedrag wat u nog tegoed heeft, wordt verrekend met de eerstvolgende automatische betaling, hiervoor heeft u een factuur ontvangen.
De Belastingdienst heeft de Kinderopvangtoeslag niet uitgekeerd, wat nu?

U kunt het beste even contact opnemen met de Belastingdienst. Zij kunnen u vertellen waarom de Kinderopvangtoeslag niet is uitgekeerd en wat u moet doen om er voor te zorgen dat het de volgende keer wel wordt uitbetaald.

U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Wanneer de Belastingdienst nog niet heeft uitgekeerd, dient u toch het volledige bedrag dat op de factuur staat vermeld aan ons te betalen.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Voor het aanvragen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met ons.

Overige vragen over betalingen en facturen?

U kunt telefonisch contact opnemen tijdens onze kantooruren. Buiten kantooruren kunt u altijd een e-mail sturen.

Als u een vraag heeft over een herinnering/aanmaning en/of het openstaande saldo, is het handig als u uw factuur- en klantnummer bij de hand houdt, dan kunnen wij direct uw gegevens erbij zoeken. Uw factuur- en klantnummer vindt u op de factuur.

Hoe kan ik mijn kinderopvangtoeslag uitrekenen?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit. Op de site van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag.

Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Ik ben werkloos geworden, moet ik nu de kinderopvang stopzetten?

Bent u werkloos geworden? Hebt u als ondernemer uw bedrijf beëindigd? Of werkt u niet langer mee in de onderneming van uw partner en krijgt u geen meewerk-aftrek meer? U hoeft niet per se de opvang stopzetten als u werkloos raakt. Als één van deze situaties voor u geldt, dan heeft u nog drie maanden recht op Kinderopvangtoeslag.

Aan welke kwaliteitseisen moet de kinderopvang voldoen?

Een kinderopvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang. Alleen organisaties die voldoen aan deze eisen worden geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wie controleert of een kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang?

Iedere kinderopvang in Nederland wordt jaarlijkse gecontroleerd door middel van een onaangekondigde inspectie van de GGD. Tijdens zo’n controle wordt gekeken of de kinderopvang voldoet aan alle eisen. Dit is bij Bam! het geval. De laatste inspectierapporten kunt u onderaan de website inzien onder ‘Downloads’.

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

In het LRK worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Kinderopvang Bam! is zo’n opvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Waar vind ik het LRK-nummer?

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u het LRK-nummer zoeken van de organisatie. Alleen de naam van de organisatie en de plaatsnaam invullen is voldoende.

De LRK-nummers van Kinderopvang Bam! zijn:

 • KDV Poptahof: 154841778
 • BSO Poptahof: 305771036
 • BSO Buitenhof: 285861852
Wat is jullie beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid?

Onze locatie is kindvriendelijk ingericht en voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de overheid met betrekking tot veiligheid en hygiëne. We werken met de Hygiënecode voor Kleine Instellingen en schoonmaakschema’s op de groepen. Om de hygiëne en veiligheid op al onze locaties te blijven garanderen wordt jaarlijks van elke ruimte een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gemaakt. We gaan dan na welke mogelijke gevaren en risico’s er voor een kind in een ruimte zijn. Bij constatering van gevaren en risico’s nemen we maatregelen. Zo worden er regels ingesteld, werkafspraken gemaakt of aanpassingen in het gebouw gedaan. De afspraken worden vastgelegd in het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

De risico-inventarisaties en de werkinstructies veiligheid en gezondheid zijn inzichtelijk voor ouders en op te vragen op de groep en bij de leidinggevende.

Aan welke opleidingseisen moet een pedagogisch medewerker voldoen?

In de cao kinderopvang staan de opleidingseisen waaraan een pedagogisch medewerker moet voldoen. Wij volgen de eisen die daarin zijn opgenomen.

Hoe worden stagiaires ingezet?

Naast de pedagogisch medewerkers worden regelmatig stagiaires ingezet op de groepen. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers. Bam! is een gecertificeerd, erkend leerbedrijf en als zodanig geregistreerd door Calibris.

Iedere stagiair dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Stagiaires worden uitsluitend boventallig ingezet en dus niet als vervanging van een pedagogisch medewerker. Alle stagiaires worden ingezet conform de voorwaarden van de cao kinderopvang.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wanneer u ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop uw kind wordt verzorgd of onze dienstverlening, dan kunt u dit bespreken met de direct betrokkene(n); de pedagogisch medewerker en/of de directie. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en aangewezen om samen met u tot een oplossing te komen.

Ons volledige klachtenreglement, met de stappen die u moet doorlopen wanneer u formeel een klacht wil indienen, vindt u hier.