Volgens de wet is het vanaf januari 2018 verplicht om de ontwikkeling van kinderen structureel te volgen op het kinderdagverblijf. Bij Bam! gebeurde dit al. Wij werken met het kindvolgsysteem Pravoo. In dit systeem wordt periodiek (tenminste twee keer per jaar) de ontwikkeling van uw kind bijgehouden. U wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het welbevinden van het kind op de groep
  • Motorische ontwikkeling
  • Gedrag / houding
  • Creativiteit
  • Bijzonderheden

U wordt in de gelegenheid gesteld zelf onderwerpen aan te dragen die u graag wilt bespreken tijdens het 10-minutengesprek. Het gesprek wordt gevoerd door de mentor.

Overdracht van kinderdagverblijf naar basisschool (en buitenschoolse opvang)
Als uw kind vier jaar wordt gaat het naar de basisschool. Om de overgang van kinderdagverblijf naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen werken we met een schriftelijke overdracht naar de basisschool en buitenschoolse opvang.

De pedagogisch medewerkers kennen uw kind. In de overdracht naar de basisschool geven we informatie mee over de ontwikkeling van uw kind. De overdracht bevat de ingevulde observatielijsten die door de jaren heen zijn ingevuld in het kindvolgsysteem (Pravoo). Hierin staan de belangrijkste zaken over de ontwikkeling van uw kind op het gebied van taal, spel, motoriek en hoe uw kind met anderen omgaat. Door inzage te krijgen in deze informatie kan de leerkracht in groep 1 van de basisschool ervoor zorgen dat uw kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat uw kind nodig heeft.

Het hele dossier wordt met u in een persoonlijk eindgesprek besproken. Tijdens dit gesprek kan u nog dingen veranderen of toevoegen. Ook wordt toestemming gevraagd voor het delen van de overdracht met de basisschool en eventueel de buitenschoolse opvang van uw kind. Indien u bezwaar heeft tegen de overdracht wordt het document niet opgestuurd. De school (en buitenschoolse opvang) ontvangen wel een korte brief waarin staat dat u geen toestemming heeft gegeven voor de overdracht.

Recente artikelen