Vanaf januari 2018 wordt aan ieder kind een mentor toegewezen. Op het kinderdagverblijf gebeurde dit al en vanaf januari 2018 gebeurt dit ook op de buitenschoolse opvang. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van uw kind.

Kinderdagverblijf

De mentor op het kinderdagverblijf is het aanspreekpunt voor ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken. Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen, moet de mentor uw kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van uw kind. U wordt tijdens het intakegesprek of het overgangsgesprek (in geval van overgang naar een andere groep) op de hoogte gebracht wie de mentor van uw kind is. Dit is ook terug te vinden in Bitcare onder ‘Relaties’. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouder(s)).

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang is de mentor zowel aanspreekpunt voor de ouders als voor het kind. De mentor direct betrokken bij de opvang van uw kind. U wordt tijdens het intakegesprek of het overgangsgesprek (in geval van overgang naar een andere groep) op de hoogte gebracht wie de mentor van uw kind is. Dit is ook terug te vinden in Bitcare onder ‘Relaties’. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouder(s)).

Wisselen mentor

Omdat de mentor het kind goed moet leren kennen is het niet wenselijk regelmatig van mentor te wisselen. We zullen er daarom ook voor zorgen dat dit tot een minimum beperkt wordt. In een aantal gevallen is overgang naar een andere mentor onvermijdelijk:

  • In geval van een overeenkomstwijziging waarbij uw kind op andere dagen komt dan dat de mentor aanwezig is.
  • In geval van overgang naar de volgende stamgroep (kinderdagverblijf). Eens per jaar gaat uw kind over naar de volgende stamgroep. In dat geval krijgt uw kind een nieuwe mentor. De oude mentor doet dan een goede overdracht aan de nieuwe mentor.
  • In geval van overgang naar de volgende basisgroep (buitenschoolse opvang). Wanneer uw kind de leeftijd van 7 jaar bereikt, gaat het over naar de volgende basisgroep. In dat geval krijgt het kind een nieuwe mentor. De oude mentor doet dan een goede overdracht aan de nieuwe mentor.
Recente artikelen